برش لیزر آهن چیست؟ (6)

برش لیزر آهن چیست؟
برش لیزر آهن

لیزر ترکیبی خصوصیت های مثبت هر دو گزینه پیشین را در ادامه خوش دارااست و در ادامه آن، نیز جسم و نیز لیزر در ادامه حرکت اینجا هستند. نسبت به موردها قبلی، گنجایش همین لیزر در ادامه هر وات، عمده است.

برش لیزر آهن

با همین هم اکنون همین دستگاه همین حسن را دارااست که به برهان اعتنا و شتاب بالا در ادامه دوران مقداری سپس از آغاز فعالیت با آن، سرمایه اول را بر می گرداند.

به کارگیری از همین پیکربندی دستگاه، دوران انجام فعالیت را هم کوتاه خیس خواهد کرد. دستگاه می تواند پیچیده ترین طرح های ورق آهن را با اعتنا و شتاب زیاد متعددی انجام دهد پس در ادامه هزینه های خروجی زیاد صرفه جویی میشود.

تیتانیوم مذاب البته با همین گاز ها واکنش دارد، در ادامه عاقبت به جهت برش آن از آرگون یا این که چیزی مشابه به آن به کارگیری می شود. به جهت نمونه ترموپلاستیک ها با نیتروژن و اکسیژن هیچ واکنشی ندارند، به این خاطر می اقتدار از هوای فشرده در ادامه برش آن ها به کارگیری کرد. This c on tent h as ​be​en w ritten with t᠎he  he᠎lp of GSA C​ontent G​en er ator Dem ov er​sion!

کاربرد نمونههای دیگر برش لیزر آهن با استحکام کششی عمده و با شماره شناسه ST-52 به جهت برطرف کردن مشکلات ساییدگی زیاد کاربردی است. همینطور می بایست گفت نادرست در ادامه همین برش زیاد اندک میباشد.

فلز برنج با به کارگیری از لیزر برش خورده و میزان مرغوب بودن آخری فعالیت تا حد زیاد متعددی ارتقاء می یابد و ارزش آن هم به طبع بالا می رود. یکی از از مهمترین پارامترها در ادامه برش صافی مرحله و عدم اکسید شدن هست که با تلفیق تکنولوژیهای گوناگون و تهیه درست و با اعتنا پارامترهای کنترلی همچون گونه گاز، فشار گاز، شتاب برش و تهیه اقتدار اشعه لیزر تولید میشود.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.