سفارش لیبل پشت چسبدار حراج

سفارش لیبل پشت چسبدار چسب‌هاي ليبل براي تقريباً هر سازنده‌اي متاع گزینه اعتنا قرار مي‌گيرند، البته تعیین يکي که بهترين کارکرد را براي متاع شما دارااست مي‌تواند نقص‌ باشد. يک گونه چسب ممکن هست براي پلاستيک خوبتر از شيشه فعالیت نماید يا برعکس، و برخي از محصولات براي به کارگیری تخصصي نياز به بررسي دقيق تري دارند. چنانچه نياز به تعیین برچسب هاي چسب سفارشي براي متاع خویش داريد، با ادراک اشکال پايه چسب برچسب آغاز کنيد.

 

انواع چسب ليبل

براي تعیین چسب مطلوب براي برچسب خود، پی بردن کمي در ادامه گزینه آن ها امداد مي کند. چسب هاي ليبل در ادامه چهار جور اصلي وجود دارند:

 

چسب دائمي. اين گونه چسب برچسب اساساً سوای آسيب رساندن يا تحريف برچسبي که روي آن اعمال مي شود، قطع نمودن آن غيرممکن است. تعیین گونه مطلوب چسب دائمي مستلزم در ادامه حیث گرفتن ميزان قرار گرفتن در ادامه معرض اشعه ماوراء بنفش، سطح های رطوبت، محدوده دما، بستر و مواد سطحي متاع است. به تیتر مثال، برچسب براي يک ويال ریز به چسب دائمي متفاوتي نسبت به يک دستگاه پزشکي که از طريق استريليزاسيون انجام مي شود، نياز دارد.

چسب قابل قطع شدن اين گونه چسب پس از قطع شدن، هيچ اثري بر جاي نمي گذارد. چسب قابل جابجايي براي به کارگیری موقت طراحي شده هست و زمان برداشتن به بستر آسيب نمي رساند.

چسب هاي قابل جابجايي اين چسب‌هاي برچسب براي برداشتن و به کارگیری دوباره از برچسب‌ها از محصولات، نظیر محصولات بزرگي که نياز به به کارگیری صاف و يکنواخت دارند، ايده‌آل هستند. برچسب هاي قابل جابجايي به اعضا نهايي اين قابلیت را مي دهند که برچسب ها را دقيقاً همانطور که نياز دارا هستند قرار دهند. يادداشت هاي چسبناک مثال اي رايج از محصولاتي میباشند که بر چسب هاي قابل جابجايي متکي هستند.

چسب منحصر دما اين چسب هاي ليبل براي کاربردهاي دشوار برچسب ايده آل هستند. چنانچه يک برچسب بايد صاف شود يا يک چين يا حباب برداشته شود. چسب قابل جابجايي نيز به طور گسترده در ادامه کاربردهايي نظیر دستمال مرطوب کودک، دستمال مرطوب و دستمال مرطوب آرايش به کارگیری مي شود.

هنگامي که گونه برچسب و چسب برچسب گزینه نياز متاع را محدود کرديد، فاکتورهاي تلاش هر گزينه را براي يافتن گونه ايده آل تجزيه کنيد.

 

ويژگي هاي تلاش چسب برچسب

هر چسب برچسب داراي سه استدلال تلاش اصلي است:

 

چسبندگي يا جذب اوليه چسب برچسب به سطحي با دستکم فشار. يک چسب با چسبندگي قوي روي سطحي با فشار بسيار اندک محکم مي‌ماند، در ادامه حالي که چسبي که چسبندگي ضعيفي دارااست ممکن هست براي يک مهر و موم قوي به فشار اثبات در ادامه ارتفاع دوران نياز داشته باشد.

 

چسبندگي يا استحکام پيوند بين مرحله و چسب پس از اعمال فشار به چسب. چسبندگي اندک ممکن هست با میزان اندک يا سوای باقيمانده حذف شود، در ادامه حالي که چسبندگي قوي منجر مي شود که حذف يک برچسب سوای باقي باقی مانده يا آسيب رساندن به برچسب عملاً غيرممکن باشد.

 

برش يا ميزان قدرتي که براي کشيدن يک برچسب روي مرحله افقي در ادامه جهتي موازي با آن مرحله در ادامه شرايط آزمايش تخصصي اضطراری است.

دانستن اين عامل ها عملکردي مي تواند به شما در ادامه تعیین چسب مطلوب براي برچسب خویش امداد کند. همچنين بايد ويژگي هاي شيميايي چسب برچسبي را که تعیین مي کنيد، به ويژه گونه پايه اي که به کارگیری مي کند، در ادامه حیث بگيريد.

 

چسب هاي اکريليک چنانچه به استمرار برتر يا برچسبي نياز داريد که بتواند در ادامه برابر اشعه ماوراء بنفش و عمده حلال هاي شيميايي مقاومت کند، چسب هاي اکريليک بهترين چسبندگي و قابليت اتصال طولاني مدت را ارائه مي دهند. قطع نمودن اين چسب ها نيز بسيار سخت هست و اکريليک را براي برچسب ها و چسب هاي سوای دستکاري ايده آل مي کند.

چسب هاي مبتني بر لاستيک. اين چسب ها به دليل توانايي چسبيدن به سطح های اندک انرژي براي چسب هاي تمامی منظوره ايده آل میباشند و چسب هاي مبتني بر لاستيک اکثر اوقات تعیین اقتصادي تري هستند.

اکنون که اشکال گوناگون چسب‌هاي ليبل، کيفيت تلاش و ترکيبات شيميايي پايه آن‌ها را مي‌شناسيد، بايد چسب‌هاي برچسب مطلوب را براي کاربردهاي خویش پيدا کنيد.

 

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.